×
DUO REALIS FINDER SHAD 3.0吋 [路亞軟餌]

DUO REALIS FINDER SHAD 3.0吋 [路亞軟餌]

釣飄專用軟蟲 無大量入鹽
但後重心設計也能增加飛行距離
飄落時身體會滾動 尾巴搖晃

已售出 0

特價
NT.290
O.S.P DOLIVE STICK SPEC II 3.0吋 [OSP] [路亞軟餌]

O.S.P DOLIVE STICK SPEC II 3.0吋 [OSP] [路亞軟餌]

腹部入鹽比重輕 適合無鉛釣飄

已售出 3

特價
NT.270
O.S.P DOLIVE STICK SPEC II 4.5吋 [OSP] [路亞軟餌]

O.S.P DOLIVE STICK SPEC II 4.5吋 [OSP] [路亞軟餌]

腹部入鹽比重輕 適合無鉛釣飄

已售出 0

特價
NT.270